Lokalmusea fekk igjennom nytt vedtak i fylkeskulturutvalet

foto