Tallet på koronapasienter i Frankrike faller for første gang siden september