Positiv koronatest i besetningen på russisk fiskebåt