Breivik: – Jeg burde blitt frifunnet eller fått dødsstraff