Det skjer i partiets alternative statsbudsjett.

- Det er avslørt at store deler av regjeringens tiltakspakke var en bløff. Vestlandet er budsjettvinneren i vårt alternative statsbudsjett, sier Aps Fredric Holen Bjørdal.

Partiet legger også på bordet en betydelig økt satsing på utdanning. De legger inn penger til 300 nye fagskoleplassar for neste år i tillegg til etter- og vidareutdanningsmidler til fagskolelærerer.

Partiet vil også bruke 2 millioner kroner til et omskolleringstilbud for ingeniører, og 110 nye studieplasser tiil Møre og Romsdal.

I tillegg øker Ap overføringene til kommuner og fylker, og legger fram en tiltakspakke på 100 millioner kroner for å få ferjeflåten over på batteridrift.

- Hadde vi styrt er jeg sikker på at  arbeidsledigheten langs Vestlandet hadde vært lavere. Vi hadde vært tidligere på og vi hadde brukt pengene på noe som virket, sier Holen Bjørdal.

For å betale disse påplussingene øker partiet det samla skatte- og avgiftstrykket med rundt 10 milliarder kroner. Og den omstridte flyseteavgiften, som Ap var kraftig i mot da den ble innført, viderefører de i sitt eget budsjettet for neste år.

- Regjeringen bruker milliarder av kroner til skattelettelser som ikke skaper jobber. Det blir nå omtrent ikke skapt arbeidsplasser i privat sektor. Vi sier nei til det, og ønsker heller bruke pengene på målretta tiltak som kan skape nye arbeidsplasser, sier Holen Bjørdal.

Men han erkjenner at flyseteavgiften, som flyselskapene nå bruker som begrunnelse for å legge ned en rekke direkteruter fra mindre flyplasser og til utlandet, er problematisk.

- Med den tøffe konkurranse en har i luftfartsbransjen ser jeg at denne avgiften kan være problematisk. Vi bør nok utrede denne avgiften på nytt og se på hvordan den virker, mener Holen Bjørdal.

Ap-budsjettet

- Øker skatten med 5,5 milliarder

- Øker avgiftene med 5 milliarder

- Reduserer oljepengebruken med 4 milliarder

- Øker overføringene til kommunene med 3 milliarder

- Tiltak mot ledigheten på Vestlandet med 1 milliard

- Øker overføringene til sjukehusene med 1 milliard

foto
Arbeidsledigheten hadde vært lavere om vi hadde styrt, mener Aps Fredric Holen Bjørdal. Foto: Gorm K. Gaare