Torsdag skrev Sunnmørsposten om forskjellene mellom kommunene på Sunnmøre i andelen promilledømte i årene 2008 til 2013.

Hareid og Ulstein skilte seg ut med opptil fire ganger så mange dømte per innbygger sammenlignet med kommunene i bunn. Kommunene med færrest promilledømte i perioden var Norddal og Stordal.

Verken politimester eller UP-sjef kunne forklare disse forskjellene. Men det kan muligens assisterende fylkeslege Cato Innerdal. Han peker på at de samme kommunene peker seg ut i statistikken over bruk av vanedannende legemidler.

Interessant

Av de 17 kommunene i Sunnmøre politidistrikt er det nettopp de samme kommunene som peker seg ut.

Hareid har flest promilledømte og høyest andel brukere av både smertestillende og sovemidler. Nivået er også høgt i Ulstein, som er kommunen med nest flest dømte.

I andre enden kommer Norddal og Stordal, både når det gjelder promilledømte og medisinbruk.

– Det er ingen åpenbar forklaring på forskjellene i bruk av vanedannende legemidler, men det er interessant å se at kommuner med mange promilledommer også har høy bruk av vanedannende legemidler, sier Innerdal.

Tydelig

Han legger til at det sannsynligvis er umulig å si hva som er årsaken, men at samvariasjonen er så tydelig at det er interessant å studere videre.

Innerdal klarer ikke å forklare hvorfor medisinbruken varierer i så stor grad mellom kommunene.

– Det er ikke noe i det generelle sykdomsbildet som forklarer forskjellene. Vi må se på dette videre og jeg kan ikke utelukke at det handler om forskrivingspraksis i de enkelte kommunene. Det kan også være at det i de små kommunene er en større kjennskap til pasientene, sier han.

Høg rus

En rekke smertestillende og beroligende midler er på lista til Helsedirektoratet over medisiner som påvirker kjøreevnen.

En enkelt dose av disse legemidlene kan gi en rus over 0,2 promille i flere titalls timer.

– Det er kjempelenge, og jeg er ikke sikker på at brukerne kjenner til at rusen kan henge i så lenge, sier Innerdal.

En bruker av for eksempel diazepam (valium) kan av sin lege få foreskrevet en dagsdose på opptil 16 til 20 milligram. En slik dose kan gi en rus som tilsvarer 1,2 alkoholpromille.

– Dette er en vesentlig rus, og det er et legemiddel som gjerne blir brukt på dagtid, i motsetning til sovemidler, sier han.

Fjerne bilister

Ragnar Masdal som leder ulykkesgruppa til Statens vegvesen i Midt-Norge sa tirsdag til smp.no at andelen ruskjørere påvirket av legemidler eller narkotika er økende også på Sunnmøre.

Les også: Kvinner fyllekjører nesten aldriLes også: Bekymra over nivået på fyllekjøringen

Innerdal og Fylkesmannen har siden 2011 jobbet hardt for å fjerne bilister som er uskikket til å ha førerkort, blant annet på grunn av medikamentmisbruk.

– I bunn av arbeidet ligger Helsedirektoratet sine helsekrav til å ha førerkort. Her er det krav om at bilfører ikke har rusmiddellidelse og førerkort samtidig, sier han.

Fylkesmannen følger også tett opp leger som er for ukritiske med å skrive ut vanedannende legemidler.På landsplan ble åtte leger i 2012 fratatt retten til å rekvirere denne typen legemidler, to av disse kom fra Møre og Romsdal.

– Både smertestillende og sovemidler er god behandling i en kort periode. Lengre tids bruk kan forverre helsetilstanden, det kan skape eller forsterke et rusproblem, mens det fortrenger målrettet behandling, sier Innerdal.

Hva er din holdning til rus bak rattet?