Språkforvirring førte til terrorfrykt på kinesisk fly