Av: Per Ove Stige

Død person tatt opp av Eidsfjorden