IT-professor: – Helse Møre og Romsdal kan lett bli sittende med svarte­per