Disse avvikene fant brannvesenet på tilsyn på Ålesund sjukehus

foto