Det sa Svein-Rune Johannessen etter at kommunedirektøren hadde lagt fram budsjettforslaget sitt i formannskapet. Og det var selvsagt forslaget om å utsette bygginga av Hessa skole Johannessen sikta til. Et enstemmig formannskap har som kjent sagt nei til en slik utsettelse.

Også Tore Johan Øvstebø (KrF) var overraska over at dette kuttforslaget kom, men at det viser hvor alvorlig den økonomiske situasjonen er.

– Det kommer til å bli krevende å forklare dette for innbyggerne, sa Øvstebø.

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) sa at han tar det for gitt at Hessa skole og idrettshall i Osane er inne når budsjettet er vedtatt i desember. Thorbjørn Fylling (Frp) sa at han i sine mange år i lokalpolitikken aldri har opplevd at et så tydelig signal fra politikerne ikke blir lytta til av administrasjonen.

– Dette vitner ikke om at det legges opp til noe godt samarbeid mellom politikere og administrasjonen slo Frps gruppeleder fast.

Høyres Monica Molvær forsikra at Høyre også skulle legge mye arbeid i å skaffe de nødvendige midlene til planlagt oppstart av skole og idrettshall.

Assisterende kommunedirektør Anne Mette Liavaag forsikra at det var lagt ned mye arbeid for å finne løsninger slik at Hessa skole ikke blir utsatt, men hun sa at den økonomiske situasjonen gjør at de foreslår å utsette både skole og idrettshall.

Hessa-elevene sa tydelig ifra da formannskapet forrige gang behandla saka om å utsette bygging. Foto: Staale Wattø

– Apati hos de ansatte

Rektor Tore Huse synes det er overraskende at dette kommer etter at politikerne ga klar beskjed i forrige formannskapsmøte.

– Det er nesten apati hos de ansatte nå. Dette tar på. De har på nytt følelsen av å stå i fremste linje, og det har de gjort i mange år. Byggingen av ny skole er ni år på overtid.

– Dette kommer i tillegg til mye annet for lærerne. De har fått økt arbeidsmengde og nye arbeidsoppgaver som går langt utover det de egentlig er utdannet til. I tillegg har Ålesund i flere år kuttet og kuttet og kuttet innen oppvekst, sier Huse.

Det er også lagt opp til å kutte om lag 100 årsverk i helse og om lag 70 årsverk innen oppvekst.