Av: Sunniva Bøthun

Økte flytrafikken med 10,4 prosent

Det reiste 492.153 passasjerer over Ålesund lufthavn, Vigra, i 2021. I forhold til året før var det en økning på 10,4 prosent. Normalåret 2019 hadde derimot 1.139.252 passasjerer reisende over Vigra.

Innlandstrafikken har økt i forhold til 2020, mens utenlandstrafikken endte på omtrent 70.000 passasjerer i 2021. Det er det samme som året før.

I desember reiste det 54.582 passasjerer til og fra Vigra. 96 prosent flere reiste i desember sammenlignet med året før. Det er fortsatt 33 prosent lavere enn siste normalår i 2019. Det var en positiv trend gjennom sommeren og høsten som gjorde at avstanden til tallene i 2019 minket, men det ble brutt i desember. Dette ses i sammenheng med nye innstramminger.

Siste nytt