Flere unge sliter med søvnen og bruker sovemedisiner

foto