Ansatt ved Statsministerens kontor siktet for urettmessig bruk av statsrådsleilighet

foto