Av: Eirik Meling

Eldrerådet: Dramatisk å kutte 45 omsorgsplasser