Inngikk kontrakt for utbygging av Ålesund sjukehus