Arbeidstilsynet vurderer å anmelde Feiringklinikken