Helsesøstre har ikke nok tid til å hjelpe elevene

foto