Vil heller kutte i administrasjonen og legge ned skoler