Bompenger på ca. 145 kr for bil på Møreaksen

foto
Illustrasjonen viser hvordan takstene blir på de ulike strekningene på Møreaksen. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN