Romsdalsaksen splitter fylkestinget

foto
Frank Sve fra Frp kom i fylkesutvalget med forslag om å be om en statlig utreding av Romsdalsaksen. Forslaget kan få flertall i fylkestinget i juni. Foto: BJØRN BRUNVOLL/RB