Mobildata: Gjenåpningskvelden var mer lik en vanlig lørdag før pandemien

foto