Byrådet i Oslo har brukt 596 millioner på å kjøpe private barnehager

foto