Bruker over 100 millioner mer enn snittet på pleie og omsorg: Derfor driver Ålesund dyrere

foto
Skal Ålesund gi sjukehjemsplass til en like stor andel av den eldre befolkningen i framtida, trengs det mer enn dobbelt så mange sjukehjemsplasser innen 2050. Foto: Shutterstock