IS påtar seg ansvar for selvmordsangrep i Uganda

foto