– For å ha råd til velferd, må vi også ha eksportnæringar