Sivilforsvaret testar signalet «Viktig melding – søk informasjon»

foto