Vil utvide luksushotell-område med i overkant av 100 mål