Det viser tall fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

Kraftig nedbør, flom og uvær ga skader på bygg og innbo til en verdi av 2,8 milliarder kroner. Til sammenligning var utbetalingene etter erstatningsskadesaker i august i fjor på 229 millioner kroner og i 2021 på 95 millioner kroner.

Ekstremværet Hans fra 7. til 9. august rammet særlig Oppland og Buskerud, mens den voldsomme nedbøren i slutten av august gikk mest utover Østfold og Akershus, samt Oslo.

I alt ble nærmere 20.000 forsikringstakere ble rammet.

– Vannskader tar ofte lang tid å tørke opp. Skikkelig tørking er viktig for å unngå følgeskader etter vannets herjinger, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.

Ekstremværet gjorde også stor skade på infrastruktur. Dette kommer i tillegg til skadene som dekkes av forsikringsordningene.