Vurderer å kjøpe Sanitetshjemmet - kan gi bukollektiv med 50 plassar

foto