Dropper ekstra takstøkning på ferjene

foto
Per Vidar Kjølmoen (Ap) (t.v) og Frank Sve (Frp) er rykende uenig om hvordan innsparingene i fylkesøkonomien skal gjennomføres. Foto: Staale Wattø