Kjell Magne Bondevik blir vara for sitt eget barnebarn

foto