Da Fincantieri kjøpte seg inn i de daværende STX-verftene i 2012, tilsvarte prisen en verdivurdering av skipsbyggerkonsernet på drøyt 6,5 milliarder kroner. Når italienerne nå har lagt inn bud (se fakta) på resten av aksjene i omdøpte Vard, innebærer det en prising av Vard på rundt 1,7 milliarder kroner.

– Det er et tegn på usikkerhet i markedet. I hele verftsindustrien er det en avventende holdning til hvilke valg kundegruppene vil gjøre i årene som kommer, og hvilke markedssegment som dukker opp, sier han og påpeker samtidig at det er et sunnhetstegn.

Ingen nye offshoreskip

Mens norske verft de siste årene har levd godt på å bygge offshoreskip, ligger det an til at 2016 blir første gang på ti år at det ikke bestilles et eneste nybygg fra dette markedet.

– Det er helt naturlig, og jeg tviler også på at det kommer nye kontrakter i 2017, sier Strønen i Norske Skipsverft.

Vard-verftene er samtidig blant dem som har klart å kapre betydelige kontrakter på nye områder, etter at offshoremarkedet stoppet opp.

Tror på comeback

Strønen mener likevel at offshoremarkedet vil komme tilbake, men at det vil være mindre og mer spesialisert. Han tror rederne vil komme til verftene med ønsker om andre type skip, særlig til bruk i polare farvann og subsea-markedet.

– Norge kommer trolig til å drive med olje og gass i 35 år til, men skipene vi har i dag, er ikke den type støttefartøy vi trenger. De vil være utdatert både på alder og teknologi. Kanskje vil det være behov for en type fartøy vi per i dag ikke vet hvordan ser ut, sier han.

Anbefaler salg

I en melding til Singapore-børsen opplyste Vard natt til i torsdag at finansielle rådgivere i KPMG anbefaler aksjonærene å hoppe på budet fra Fincantieri. Rådgiverne er hyret inn for å gjøre en uavhengig vurdering av budet, som samtidig anbefales av medlemmene i Vard-styret, som ikke er utnevnt av det italienske selskapet.

Målet er å sikre seg mer enn 90 prosent av aksjene, og ta selskapet av børs. Minoritetsaksjonærene har frist til 29. desember med å godta budet.

Investorkontakt Holger Dilling i Vard påpeker at han ikke har lov til å si noe om prisnivået, og at selskapet driver som vanlig mens de avventer utfallet av budet.

Frykter gjeldsproblemer

I meldingen påpeker Fincantieri at de mener Vard vil få problemer med å få gode nok gjeldsordninger om markedet fortsetter like tøft som i dag.

Samtidig blir det påpekt at de ikke har planer om betydelig endringer verken i antall ansatte, eller drifta av Vard-konsernet. Vard har fem verft i Norge, blant dem Brattvåg, Langsten, Aukra og Søviknes.

Det er ikke kjent hvor stor andel av aksjonærene som har takket ja til tilbudet så langt. Kommunikasjonsavdelingen i Fincantieri besvarte torsdag ikke spørsmålet om hvorvidt de vil holde markedet oppdatert underveis.

foto
Tror på framtida: Det ligger an til at 2016 blir første gang på ti år at det ikke bestilles nye offshoreskip ved norske verft, men Asle B. Strønen i Norske Skipsverft tror rederne vil komme til verftene med behov for nye og andre type skip i framtida. Arkivfoto Foto: privat