Vil gi lån til nytt fellessjukehus i Molde

foto
SNR: Illustrasjon av det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal planlagt som eit framtidsretta og godt akuttsjukehus, og vil vere av dei mest moderne i sitt slag når det står driftsklart i 2022, skriv Espen Remme i denne kronikken. Illustrasjon: Nordic Aart/ Helse Møre og Romsdal Foto: Nordic Aart