Skal kjempe for Stranda vgs

Det blinkar eit raudt lys for Stranda vidaregåande skule. Norconsult føreslår å flytte fleire klassar frå Stranda.

Kongeleg besøk Sist vinter fekk kronprins Haakon helse på elevar frå Stranda vidaregåande skule som hadde smaksprøver på brød. No føreslår Norconsult å redusere undervisningstilbodet ved skulen. Mellom anna vil dei flytte restaurant- og matfag til Ålesund. ARKIVFOTO: STAALE WATTØ 

Skulen er inne i ei god utvikling

JON HJORTDAL
Indre

– Sjølv om skulestrukturen ikkje er oppe til vurdering i denne omgang, er det viktig å ha i mente at dersom ein ikkje klarer å fylle opp elevplassane i Sykkylven og Stranda, så bør grunnlaget for å behalde begge skulane takast opp til vurdering.