Nasjonale fjellskredkonferanse i Geiranger:

Italienarane ventar også på eit ras

To gonger har to delar av den italienske byen Courmayeur vore evakuerte på grunn av rasalarm. Utan at raset har kome.

DELTE ERFARINGAR: På Nasjonal fjellskredkonferanse i Geiranger i går fortalde ordførar Fabrizia Derriard (til venstre) og geolog Davide Bertolo om sine erfaringar i samband med omfattande fjellras-evakueringar i Nord-Italia. FOTO: TERJE ENGÅS 

Det er viktig å vinne folk sin tillit

FABRIZIA DERRIARD
Indre

I går fortalde italienarane om sine erfaringar på den nasjonale fjellskredkonferansen i Geiranger.