DAB-radio:

Fryktar Tafjord blir ei isolert bygd

TAFJORD: Opplysningar som Norddal kommune har fått, viser at det blir vanskeleg å ta inn DAB-radio i Tafjord. FOTO: TERJE ENGÅS 

Indre

Snart er det DAB-radio som gjelder

I 2017 vil alle riksdekkende radiokanaler gå over til å sendes digitalt. En såkalt DAB-radio finnes kun i nyere biler, men fortvil ikke. Det finnes nemlig flere løsninger.

Store delar av buområda i bygda Tafjord vil bli utan radio etter at FM-nettet blir stengd.

I eit brev til NRK ber kommunestyret i Norddal statsinstitusjonen om å sørge for at det blir installert materiell som gjer det mogleg å ta inn radiosignala til NRK1 i heile Tafjord og i den seks kilometer lange tunnelen ut ifrå bygda også etter at FM-nettet blir stengd.

Les fleire nyheiter frå Indre Sunnmøre på smp.no

Kommunestyret peikar på at området er særleg utsett for naturkatastrofar, og at undersøkingar viser at det vil skje igjen. Vidare har Tafjord Kraft åtte av sine produksjonsstasjonar her. Difor vil kommunen ha mottaksforhold for den nye DAB-radioen, som blir einerådande.


Trollstigen:

Varslar full DAB-dekning på strekninga Valldal-Trollstigen

To nye DAB-sendarar vil bli sett opp for å gje radiodekning på strekninga Valldal-Trollstigen.

– Viss dette ikkje vert retta på, er det kritisk i høve sikkerheit for liv og helse og for anna forsyningsberedskap, heiter det i brevet til NRK.
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Indre