Går Eidsdal over til Stranda kommune?

Fredag klokka 12 legg fylkesmann Lodve Solholm fram si tilråding i grensejusteringssakene i Møre og Romsdal.

KOMMUNESKIFTE: Bygda Eidsdal ligg i dag i Norddal kommune. Fleirtalet i ei innbyggarundersøking meiner at bygda bør gå over til Stranda kommune.   Foto: Knut Arne Aarset

Indre

I Norddal ønskjer bygdene Eidsdal og Norddal å bli flytta til Stranda. Fredag klokka 12 legg fylkesmann Lodve Solholm fram si tilråding. Etter det NRK kjenner til, vil fylkesmannen tilrå at dei to bygdene får bytte kommune. Fleirtalet i bygdene Eidsdal og Norddal vil flytte over til Stranda

Liabygda skal halde fram som ein del av Stranda kommune, etter det NRK erfarer.

Det er kommunaldepartementet som skal ta den endelege avgjerda. Fylkesmannen skal også ta stilling i desse sakene. 

Skal grendene Bjørke og Viddal overførast frå Ørsta til nye Volda kommune?

Skal øyane Ona, Orta, Sandøy, Seterøya, Lyngværet og Gåsøya gå frå Sandøy til Aukra kommune?

Skal 55 innbyggjarar bestemme over 400 kvadratkilometer?

Kven skal bestemme over 40 prosent av arealet i ein kommune, spør prosjektleiar Astrid Eidsvik i Nye Ålesund.

Innbyggarundersøking for kommunegrensejustering

Innbyggarane har sagt kva dei meiner

Fylkesmannen har fått eit foreløpig resultat på innbyggarundersøkingane i samband med grensejusteringssøknader i Møre og Romsdal.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Indre