Billegaste tiltak for å hindre at nokon blir tekne av Grandefonna:

Raudt lys kan varsle trafikantane om fonna

I januar har Grandefonna to gonger stengd vegen inn til Geiranger. Både rasoverbygg og lysvarsling er blitt vurdert.

HØGT: Grandefonna som gjekk denne veka var 30 meter brei og sju meter høg. 

Indre

– Eit rasoverbygg har fått eit kostnadsoverslag på 100 millionar kroner, forklarer seksjonsleiar Per Ove Nydal i samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.