Jubel og raseri etter ulvemelding

Miljøvernerne og de grønne partiene gleder seg over at regjeringen ikke gir tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark. Bondeorganisasjonene fortviler.

Arkivillustrasjon: Per Løchen / NTB scanpix 

SVs Vidar Helgesen er fornøyd med regjeringens kutt i lisenskvoten for felling av ulv.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Innenriks

– Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sier miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB.

Departementet har derfor besluttet at det ikke kan åpnes for felling i de fire ulverevirene. Lisenskvoten kuttes dermed fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle, og som gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

Solberg lover at nye statsråder skal holde seg til manus

Birgitte Iversen og Kristian Skårdalsmo): Venstre og KrF mener regjeringen går flere skritt vekk fra sentrum ved å ta særlig Per-Willy Amundsen (Frp) inn i regjering. Han skal forholde seg til regjeringens politikk, fastslår statsminister Erna Solberg (H).


Lovavdelingen fastslår at naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen krever at skadepotensialet må være av et visst omfang og alvorlighetsgrad, for at felling av ulv skal kunne tillates. I denne saken har lovavdelingen konkludert med at lovens vilkår ikke er oppfylt.

Riktig og klokt

– Dette var riktig og klok avgjørelse. Ulv er en del av norsk natur, og skal være det, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Han legger til at beslutningen sikrer at ulv fortsatt er en del av norsk natur og også tar ansvar for den skandinaviske ulvestammen.

– Det er en gledens dag for ulven. Det er bra Vidar Helgesen setter foten ned for ulvehaterne i Høyre og Arbeiderpartiet, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

WWF-leder Nina Jensen er storfornøyd med regjeringens beslutning.

– Vi har reddet våre ulver. Takk, Vidar Helgesen, for den beste julegaven noensinne, og for at du står opp for naturen, skriver Jensen på Twitter.

SV: Helgesen satte foten ned for Høyre og Ap

Oslo (NTB): – Det er en gledens dag for ulven. Det er bra Vidar Helgesen setter foten ned for ulvehaterne i Høyre og Arbeiderpartiet, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.


Sjokk og vantro

– Jeg beklager sterkt vurderingen Klima- og miljødepartementet gjør i denne saken, sier Morten Ørsal Johansen, landbrukspolitisk talsmann i Frp.

Bakgrunnen for beslutningen er at det ikke skal foreligge tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.

– Vi tillater oss å stille spørsmål til den vurderingen som er gjort rundt skadepotensialet. Vi mener at det er undervurdert, sier Jan-Henrik Fredriksen, miljøpolitisk talsmann i Frp.

Norges Bondelag og Senterpartiet er svært misfornøyde med avgjørelsen.

– Vi reagerer med sjokk og vantro. Avgjørelsen fører i praksis til at ulveforliket på Stortinget er helt verdiløst. Her innfører regjeringen et nytt rovdyrregime der de folkevalgte ikke har muligheten til å bestemme hvor mange ulv vi skal ha i Norge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

I småbrukarlaget kalles beslutningen en krigserklæring

– Jeg syns det er relativt dramatisk, og faktisk en krigserklæring fra regjeringen Helgesen skyver lovavdelingen foran seg framfor seg og er bort fra Stortingets bestandsmål, rovviltforliket og nemndene, sier fungerende leder Arne Lofthus i Bonde- og Småbrukarlaget til Nationen.

– Viser forakt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener avgjørelsen viser forakt for dem som bor og driver med beitenæring i ulvesonen.

Han mener at Helgesen i praksis gjør Hedmark til et ulvereservat der ulv har prioritet foran lokalbefolkning og beitedrift.

– Regjeringen bruker som begrunnelse at det er for lite skadepotensial hos ulveflokkene i Hedmark, men grunnen til det er jo at nær sagt all beitedrift i Hedmark er lagt ned allerede på grunn av de store problemene med ulv, sier Vedum. (©NTB)

Bilde: sp980c80Illustrasjonsfoto: Per Løchen / NTB scanpixBilde: taf22d37Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) presenterte den nye stortingsmeldingen om ulv fredag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Innenriks