Helsetilsynet: – Kommunene svikter barnevernsbarn

Helsetilsynet mener kommunene svikter barnevernsbarna. 40 av 44 kommuner som ble sjekket i fjor, gjorde en for dårlig jobb. Ålesund er blant disse.
Innenriks

Utsatte barn får ikke de tjenestene de har behov for når de trenger det, oppsummerer Helsetilsynet i sin årsrapport for 2011. Og videre: Det er manglende eller mangelfulle styringssystemer i flertallet av de undersøkte kommunene.

Helsedirektør Lars E. Hanssen ser svært alvorlig på funnene. Han er skuffet over den dårlige oppfølgingen fra kommunene.

– Det at vi ikke klarer å ta hånd om barna våre, er en av de største svakhetene ved velferdssamfunnet. Det største sviket mot barna er at det er folk som ser dem, men så får de ikke den oppfølgingen som er nødvendig, sier Hanssen.

Ålesund én av 40 kommuner

Fylkesmennene, som utførte tilsynene, påpekte lovbrudd eller forbedringsområder i 40 av 44 kommuner.

I 37 kommuner var det svakheter knyttet til undersøkelser barnevernet skal gjøre om barn, mens 40 kommuner gjorde en for dårlig jobb når de skulle evaluere hvordan hjelpetiltak virket.

Ålesund er blant kommunene hvor det ble avdekket svikt i fjor.

I tilsynsrapporten fra barnevernet i ytre bydel fra i fjor sommer ble det konkludert med at ikke alle undersøkelser ble utført i tråd med regelverket.

Hjelpetiltakene som ble satt i verk ble heller ikke evaluert slik loven krever.

Blant avvikene som ble påpekt i Ålesund var at det ikke ble sikret at barnas synspunkt kom fram, og ble lagt vek på i alle sakene.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

I vurderingen skriver helsetilsynet at de ansatte formidlet at de ikke hadde kapasitet til å kontrollere om prosedyrene faktisk ble fulgt. Det var heller ikke noe system for å rapportere dersom de ikke ble fult.

Les rapporten fra tilsynet i Ålesund her (ekstern lenke)

«Uakseptabelt»

Helsetilsynet skriver i sin årsrapport at det er «uakseptabelt» at lovbrudd er så utbredt innen barnevernstjenesten i kommunene.

Svikten kan føre til at barn ikke får hjelpen de skulle hatt til rett tid, eller at omsorgssvikt ikke avdekkes, slår tilsynet fast.

– Det er eksempler på at undersøkelsen ble henlagt uten tiltak, selv om det var mottatt melding om alvorlig bekymring for barnet, sier helsedirektør Hanssen.

Han mener den politiske ledelsen i kommunene må bli langt flinkere til å følge med på hva barnevernstjenesten gjør og gi tilsynsrapportene politisk behandling

– De kan ikke bruke taushetsplikt som et skjold, sier helsedirektøren.

Snakker ikke med barna

Det er et gjennomgående trekk at barnevernsansatte ikke snakker med barna direkte. Ifølge lovverket har barn over sju år en rett, men ingen plikt, til å bli hørt.

Følg smp.no på Facebook

Noen kommuner hadde rutiner for slike samtaler, andre ikke. Noen kommuner som hadde rutiner, fulgte dem ikke. Det ble funnet eksempel på at samtalen med barnet foregikk mens foreldrene satt i samme rom, selv når foreldrene var mistenkt for å ha begått overgrep og vold.

– Dette kan gjøre det vanskelig, kanskje umulig, for barn å fortelle hva de har opplevd eller hvordan de har det, heter det i rapporten.

Helsetilsynet mener det virker tilfeldig om barn får uttale seg om sin egen situasjon eller ikke. Noen samtaler blir gjennomført, uten at det føres referat om hva samtalen handlet om eller hva barnet selv mente.

Svikt på flere plan

Det svikter på en rekke områder, ifølge årsrapporten:

  • Både planlegging, gjennomføring og evaluering er mangelfull.
  • Man henter ikke inn relevant informasjon om barnet og familien.
  • Manglende eller mangelfulle mål. Evalueringstidspunkt var ikke fastsatt.
  • De faglige vurderingene er for dårlige.
  • Organisasjonsstruktur og rapportering er uklare. Ledelsen blir i liten grad fulgt opp.
  • Barnevernsansatte manglet kompetanse i barns medvirkning.

Flere mangler

Noen undersøkelser som ble satt inn, sto ikke i forhold til barnets problemer og livssituasjon, avdekket tilsynet. Det tyder på at barnet og familien ikke fikk den hjelpen de hadde behov for.

Andre ganger mangler evaluering av tiltak fullstendig. Det betyr at barn ble gående med samme tiltak i flere år uten at noen gjorde noen vurdering om hvordan det fungerte. Tilsyn med kommunalt barnevern videreføres i 2012.

Les årsrapporten fra helsetilsynet her (ekstern lenke)

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Innenriks