Frank Sve skal berge Nordøysambandet

Framtida til Nordøysambandet ligg i Frank Sve (Frp) sine hender.

Frank Sve på møtet i samferdselsutvalet i fylket.  Foto: SVEIN AAM

Nordre

Som leiar for planemnda for samferdsleutbygging vert det Frank Sve som skal leie delegasjonen som skal få Vegdirektoratet til å ombestemme seg om Nordøyvegen. Oppdraget går ut på å få vegbyråkratane til å revurdere sine konklusjonar knytt til tryggleiken ved sambandet.

Det trur Frank Sve at han skal klare.

– Vegdirektoratet har ikkje brukt matematikk, men teknikk. Det er for enkelt å seie nei berre ut frå at det er 10 prosent stigning i tunnelane, seier Frank Sve.

Kort tunnel - lite trafikk

Han meiner stigninga må sjåast i samanheng både med lengda og trafikken når tryggleiken skal vurderast.

– Risikoen knytt til ein lang tunnell med fem prosent stigning og 4.000 bilar i døgnet er større enn risikoen ved å køyre gjennom ein kort tunnell med ti grader stigning med ein trafikk 500- 600 bilar i døgnet, slik det handlar om når det gjeld Nordøyvegen, påpeikar han.

– Trur du ikkje at Vegdirektoratet har tenkt på dette?

– Det ser ikkje slik ut.

Det kan også gjerast avbøtande tiltak for å redusere risikoen, meiner Sve.

– Det kan mellom anna kome på tale å regulere tungtrafikken. Vi kan også justere ned til åtte prosent stigning, men eg trur det er lite aktuelt.

Overraska og forundra

Under møtet i Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal onsdag var Vegdirektoratet sin stoppordre for Nordøyvegen det store samtaleemnet. Både politikarar og administrasjonen i Samferdsleavdelinga var svært overraska over brevet frå Vegdirektoratet om manglande sikkerheitsgodkjenning.

Politikarane var også forundra over at ingen hadde sett dette kome.

– Vi har trudd at sikkerheitsgodkjenninga var ein formalitet, seier leiaren for Samferdsleutvalet, Kristin Sørheim (Sp).

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nordre