Ny veg til Nordøyane:

Lyser ut tre stillinger til Nordøyvegen

Statens vegvesen trenger 25-30 personer til byggingen av Nordøyvegen. Nå lyser de ut de tre mest sentrale stillingene.

Nordøyvegen skal knytte Nordøyene sammen med fastlandet. Illustrasjon: Nordøyvegen 

Nordre

Vegvesenet trenger assisterende prosjektleder, hovedbyggeleder og tunnelbyggeleder, melder de i ei pressemelding tirsdag.

Statens vegvesen planlegger Nordøyvegen på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

25-30 ansatte

Byggetiden på prosjektet er om lag fem år. En forutsetning er at prosjektet får endelig vedtak i Møre og Romsdal fylkesting og at bompengeproposisjonen blir vedtatt i Stortinget. Planlagt byggestart er høsten 2017.


Fylkesutvalget:

Steile fronter mot rådmannen om Nordøyvegen

Fylkesrådmann og fylkesutvalget står steilt mot hverandre i kampen om Nordøyvegen.

På det meste vil Statens vegvesen ha en organisasjon på 25-30 ansatte på Nordøyvegen. Under planleggingsfasen av Nordøyvegen blir kontorsted Ålesund, men fra byggestart vil kontorsted være på Nordøyvegens prosjektkontor på Skjelten og Fjørtofta.

Her er Vegvesenets beskrivelse av stillingene:

Assisterende prosjektleder: «Prosjektlederens faste stedfortreder. Jobben innebærer også at du blant annet skal bistå prosjektleder i styring av prosjektet og bidra i den eksterne kontakten med fylkeskommune, kommuner, andre etater, konsulenter, grunneiere og media.»

Hovedbyggeleder: «Byggeleder for den største kontrakten i prosjektet som er på over en milliard kroner. Kontrakten omfatter:
Tre bruer med tilhørende sjøfyllinger.
Tunnel Hestøya–Austnes (Haramsøya) - 3,5 km.
Tunnel Longva (Skuløya/Flemsøya)–Fjørtofta - 5,6 km.»


Kommentar: «Nordøyvegen står seg godt»

Nordøyvegen står seg også gjennom dei siste stormkasta, men dei som vil feire ny veg, kan spare flaggheisinga til seinare.

Byggeleder tunnel: «Byggeleder for den undersjøiske tunnelen mellom Kongsnes (Fjørtofta) og Myklebust (Harøya), på 3,6 km og miljøtunnel og vegbygging på Fjørtofta. Jobben innebærer blant annet hovedansvar for styring og oppfølging av prosjekterings- og entreprisekontrakt, gjennomføre anskaffelser og være HMS-koordinator.»
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nordre