Nybygg på Gjermundnes

På fylkets eneste landbruksskole kommer det nytt fjøs, ny stall, nytt gartneri, nytt flerbruksrom og nytt internat.

Storstilt oppussing Gjermundnes videregående skole. (Foto: Vestnes kommune)  Foto: Vestnes kommune

Nordre

Fylkesutvalget vedtok tirsdag den omfattende utviklingsplan for Gjermundnes videregående skole som skal strekke seg over fem-seks år.

Planen omfatter både organisatoriske og bygningsmessige endringer.

Nytt internat

Først ute er nytt internat for 70 elever. Fylkesutvalget sier ja til en million til planlegging i 2015 og i knapt 40 millioner kroner til bygging i 2016. Rektor Aadne Runar Haarr håper bygget kan stå ferdig i løpet av 2016. Saken skal endelig vedtas på desembermøtet i Fylkestinget i Møre og Romsdal.

Utviklingsplanen sier også at Gjermundnes landbruksskole skal bli et ressurssenter for landbruk i Møre og Romsdal.

Alle krefter med

I dag  er representanter fra alle instanser innen landbruket samlet på Gjermundnes til idémøte for å skape dette framtidens fagsenter.  

Her er Tine Nordvest, Bondelaget, landbruksavdelinga i Møre og Romsdal, Nortura, Bioforsk, Innovasjon Norge, Norsvin, Mattilsynet, samt felleskjøp, skogselskap, forsøksringer, regnskapslag, i tillegg til mange andre som skal være med å skape framtidens ressurssenter for landbruk i Møre og Romsdal.

- Vi skal ha videokonferanse med Sør-Trøndelag som har gjort dette på Skjetlein videregående skole på Heimdal, forteller rektor Aadne Runar Haarr. 

- Også Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag har lange tradisjoner på dette. Vi har besøkt skolen og hentet ideer derifra, sier han.