Når det er torsdag og finaste dagen i vinterferieveka, når du er ung og har inspirerande instruktørar, når du får overnatte i sjølvlaga snøhole og så får ha:

Skileik tett oppunder tindrande himmelen

– Det har vore heilt kjempefint her oppe – seier Anna frå Ulsteivik og tek sats. Ho tangerer himmelen over Standaleidet!
Reportasje

Åtte unge i alderen ti til tretten år har tre dagar i vinterferie-veka erobra halve Standalhytta på Standaleidet. Dei kjem frå fleire stader på Sunnmøre og er rista i hop av Friluftsrådet som er årviss arrangør.