[ helgapraten ]

Livsglad og kjenslevar

Klinkekula sat bom fast i halsen. 6-åringen kjempa ein hard kamp og vann livet sekund før kvelningsdøden. Hendinga har prega Roy A. Dahl som allereie då bestemte seg for at ingen andre enn han sjølv skulle styre livet hans. Slik er det blitt for den kunstmålande ungkaren, som har budd heime hos foreldra heile livet.

Stolt: Omgitt av penslar, fargeboksar og stablar av ferdige måleri i barndomsheimen sin i Langevåg kjenner Roy A. Dahl seg stolt og glad over det han har utretta som bildekunstnar. Foto: Staale Wattø 

I staden for å gå rundt å vere skamfull, gjeld det å våge og vise andre sider av meg sjølv

Reportasje

– Allereie som smågut vart eg klar over døden som ligg på lur, såg dei store linene i livet og vart på eit vis sjølvbevisst. Eg laga mi eiga protestliste der det stod at ingen skulle få bestemme over meg. Det gjeld enno!