Utvik på beina etter flaumen – men Verlo får ikkje flytte heim

Etter regn kjem sol, heitar det. Men enkelte i Utvik har hamna i skuggen av sola.

Fra venstre: Sølvi og Per Inge Verlo, Kirsten Tisthamar med mannen Kjell.  Foto: Nils Harald Ånstad.

Alt er i det blå

Per Inge Verlo
Reportasje

Tida lækjar alle sår, seier Kirsten Tisthamar i Utvik ved Nordfjorden. Gravemaskinar har jobba sidan gigaflaumen 24. juli i fjor. Skadane er langt på veg reparerte, og elvene bygd om.