«Eksportørene»

Handelskrig gir usikkert verdensmarked

Brødrene Sperre eksporterer 98 prosent av produksjonen. Selskapet opplever stor usikkerhet for hvordan verdensmarkedet utvikler seg i tida framover.

Foredling: Inger-Marie Sperre leder Brødrene Sperre. Familiebedriften har lange tradisjoner innen å foredle fisk til klippfisk. Råstoffet til klippfisk har blitt en global og etterspurt handelsvare. Sperre mener at fisk som er fisket på norske kvoter bør gjøres tilgjengelig for norske foredlere.  Foto: Staale Wattø

Vi mener at fisk som er fisket på norske kvoter bør gjøres tilgjengelig for bearbeiding av norske bedrifter

Inger-Marie Sperre
Reportasje

Regnskapstallene for 2017 viser at Ellingsøy-bedriften hadde en omsetning på 1,8 milliarder kroner, med et overskudd før skatt på 61 millioner. Antall årsverk er 155.