Undervisning på Yksnøya:

Hiv og hoi i førti år

Det er slett ikkje alt ein hugsar frå skulen. Men det studentar opplever på Yksnøya, sett seg.

Pionerar: I midta ser vi ein 22 år gamal Frode Sætre med heilskjegg. Han og medstudetane er ombord på ein splitter ny sunnmørsåttring. Bildet er tatt i 1981 og faget heita vidaregåande kroppsøving.  Foto: Høgskulen i Volda

Reportasje

Høgskulen i Volda og Yksnøya feirar 40 års ekteskap.