Ørstaelva:

Laksen som får på pukkelen

Drive av dugnandsand utryddar elveeigarane den svartelista pukkellaksen frå Ørstaelva. Dei legg ikkje skjul på at det er artig å jakte med harpun.

Dugnadsjakt: Per Magne Bjørdal (bildet) jaktar pukkellaks i Storelva, som er Per Magne Bjørdal (bildet)ein del av samleomgrepet Ørstaelva. Han og dei andre i elveeigarlaget, vurderer å søke støtte til å kjøpe våtdrakter og harpuner.   Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Reportasje

Grunneigar og laksefiskar Sindre Moe står på elvebreidda og iakttar Per Magne Bjørdal som åler seg oppover, konsentrert, mot straumen.